10 november 2015

Een goed begin ben je zelf'If there is any hope of change, it must first start with you. YOU must change.' Aldus Richard Sheridan van Menlo Innovations.

Zijn bedrijf trekt mensen aan van over de hele wereld. Niet zozeer vanwege de software technologie die ze verkopen, maar vanwege de werkplek. Sheridan had het op een gegeven moment binnen zijn branche al ver geschopt, maar wilde niet meer werken binnen de traditionele werkcultuur die er heerste.

In plaats van hard weg te rennen besloot hij die werkomgeving zelf radicaal te veranderen toen hij de kans kreeg zijn eigen bedrijf te starten. Bij Menlo staat plezier (joy) op de werkvloer centraal. Alles is erop gericht om waardering en respect voor elkaar te stimuleren en mislukkingen worden omarmd. Een inspiratie voor velen is gebleken.

 

Anders kijken

 

Ook Stephen Covey haalt zelfreflectie aan als een belangrijk startpunt van zijn onderzoek naar de basisregels voor een zinvol bestaan. De resultaten daarvan heeft hij zo'n 25 jaar geleden samengevat in zijn boek The Seven Habits of Highly Effective People : 'Als je een situatie wilt veranderen, moet je beginnen jezelf te veranderen.' Niet je intrinsieke jij, maar de wijze waarop je met situaties omgaat. Dat begint met op een andere wijze te kijken. Covey heeft het over een paradigmaverschuiving: ‘We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn, of zoals wij geconditioneerd zijn ernaar te kijken. Als we beschrijven wat we zien, beschrijven we onszelf. Naarmate we ons meer bewust zijn van onze fundamentele paradigma’s kunnen we ze beter toetsen aan die van anderen en proberen onze visie te verbreden.'

 

Persoonlijke notities

 

Deze theorie van het zelfbewustzijn als persoonlijke kracht om je omgeving in beweging te kunnen zetten is niet nieuw. Marcus Aurelius, de laatste van de 'Vijf Goede Keizers' die het Romeinse Rijk van 161 tot 180 regeerde, en die ook wel de keizer-filosoof wordt genoemd, schreef het al in zijn Persoonlijke Notities (Ta Es Heauton): Het is belangrijk je 'innerlijke richtsnoer' op orde te hebben. Dat geeft namelijk rust te midden van verandering, tegenslag en chaos. Je kunt wel leren van andermans levenslessen, maar echte groei in leiderschap ontstaat als je regelmatig stilstaat bij je eigen visie. Als je werkt aan je eigen 'persoonlijke notities'.

 

Natuurwetten

 

Opvallend is dat de inzichten zoals omschreven in de Persoonlijke Notities en de Seven Habits nog steeds gelden. Blijkbaar zijn het geen tijdelijk toepasbare principes, maar natuurwetten die voor altijd gelden. En die nog steeds worden gepredikt door de leiderschapscoaches van nu. Zo heeft de Forward Institute een exclusief 18-maanden durend programma ontwikkeld met als doel de verantwoordelijke leiders van de toekomst af te leveren. Eén van hun middelen daarbij is het ontwikkelen van het zelfbewustzijn: het ontdekken van de eigen persoonlijke motivaties, waarden en het morele kompas. Omdat zij geloven dat in de huidige snel veranderende wereld met ingewikkelde uitdagingen het belangrijk is zelfbewust te zijn. Hierdoor kan je beter omgaan met verandering en tegenslag.

 

Be the change

 

Bewust zijn van je eigen morele kompas, je geweten. Dat in combinatie met visie creëert persoonlijk leiderschap, volgens Covey. 'Om te komen tot een andere, duurzamere aanpak is een andere manier van denken nodig. Het vertrekpunt hierbij is de kern van je identiteit: je paradigma's, je karakter en je motieven. Zo verander je 'van binnen naar buiten''. Of zoals Mahatma Ghandi zei: 'Be the change you want to see in the world'. Wijze woorden van wijze mannen, die we nog lange tijd kunnen gebruiken.

 

 


 

Wil jij ook meer sturen op je eigen zelfbewustzijn? Ontdek jouw eigen koerskompas tijdens onze sessie Nieuwe Tijd, Anders Ondernemen op 1 december 2015.

 


 

Bronnen:

Bert Tiggelaar - Lessen van een bescheiden keizer 
The B-Team: New Ways of Working 

Richard Sheridan heeft zijn verandertraject en advies omschreven in het boek Joy Inc.

Illustratie: Jon Krause via theispot.com

Plaats een reactie

Naam

E-mailadres


Reacties